Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drzwiowej w budynkach usługowo – handlowych oraz mieszkalnych.

Przetarg TI/1-113/19 z dnia 31.07.2019 r. (plik PDF)