Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23
tel. /089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na:
OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BĘDACYCH W ZASOBACH SM „PIONIER”:

PRZETARG TI:1-48:16 z dnia 05.07.2016r.(plik WORD)