Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23 tel. /089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BĘDACYCH W ZASOBACH SM „PIONIER”

Przetarg TI:1-54:16 z dnia 19.07.2016r. (plik PDF)