imagesk34nzdw6Od dnia 01.01.2017 r. prowizję od wpłat gotówkowych na rachunek Spółdzielni wnoszonych w Oddziałach i Agencjach Banku PKO BP będzie uiszczał wpłacający.