Przetarg nieograniczony TI/1-13/19 z dnia 16.01.2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej termomodernizacji  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wilczej 12 w Kętrzynie; wykonanie kompleksowej termomodernizacji  budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz ul. Powstańców Warszawy 25 w Kętrzynie. Przetarg TI/1-13/19 z dnia 16.01.2019 r. (plik PDF)  

Przetarg nieograniczony TI/1-154/18 z dnia 19.12.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kotłowni gazowej na potrzeby c.o. i c.w.u. ze wspomaganiem podgrzewu c.w.u przy pomocy instalacji solarnej fotowoltaicznej i pomp ciepła powietrze – woda oraz wewnętrznej instalacji gazowej do kotła w budynku mieszkalnym wielorodzinny…

Przetarg nieograniczony TI/1-81/18 z dnia 25.07.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23 tel. /089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na: WYMIANĘ RYNIEN DACHOWYCH, RUR SPUSTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. RÓŻANEJ 5 ORAZ UL. WESTERPLATTE 26 W KĘTRZYNIE; WYKONANIE ODWODNIENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. RÓŻANEJ 9A, UL. CHROBREGO 17C, UL. CHROBREGO…

Przetarg nieograniczony TI/1-71/18 z dnia 11.07.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23 tel. /089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na: WYMIANĘ RYNIEN DACHOWYCH, RUR SPUSTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. RÓŻANEJ 5 ORAZ UL. WESTERPLATTE 26 W KĘTRZYNIE; WYKONANIE ODWODNIENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. RÓŻANEJ 9A, UL. CHROBREGO 17C, UL. CHROBREGO…

Przetarg nieograniczony TI/1-70/18 z dnia 11.07.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie – branża sanitarna, gazowa oraz kominiarska Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie – branża konstrukcyjno-budowlana Przetarg nieograniczony…

Przetarg nieograniczony TI/1-63/18 z dnia 27.06.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie – branża sanitarna, gazowa oraz kominiarska Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie – branża konstrukcyjno-budowlana Przetarg nieograniczony…

Przetarg nieograniczony TI/1-52/18 z dnia 13.06.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. /089/ 751 74 50, fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na: wymianę rynien dachowych, rur spustowych w budynku mieszkalnym położonym w Kętrzynie przy ul. Różanej 5 oraz ul. Obrońców Westerplatte 26; wymianę nawierzchni chodników, opasek odwadniających oraz wjazdu do garaży na os. „Moniuszki” i „Korsze”;…