Przetarg TI/1-58/20 z dnia 16.06.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego /przegląd roczny/ obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie – branża sanitarna, gazowa i kominiarska; wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego /przegląd roczny/ obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie –…

Przetarg TI/1-45/20 z dnia 20.05.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na remont murków oporowych przy wjazdach do garaży w budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 29B oraz przy ul. Daszyńskiego 29C w Kętrzynie. Przetarg TI/1-45/20 z dnia 20.05.2020 r. (plik PDF)

Przetarg TI/1-40/20 z dnia 06.05.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 22 w Kętrzynie, remont dachu budynku usługowego przy ul. Różanej 6A w Kętrzynie, remont dachu i elewacji budynku po byłej hydroforni przy ul. Sikorskiego 52 w…

Przetarg TI/1-34/20 z dnia 08.04.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: wymianę stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych oraz usługowych w ilości 16 sztuk, wymianę nawierzchni parkingów, podestów wejściowych do budynków oraz pod odpady komunlane na osiedlach SM „Pionier”, wymianę nawierzchni chodników, opasek odwadniających na…

Przetarg TI/1-30/20 z dnia 24.03.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: remont płyt balkonowych na os. Korsze, os. Reszel, os. Piastowskie, mycie elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Moniuszki 8, ul. Limanowskiego 6, ul. Obr. Westerplatte 20, ul. Chrobrego 16A w Kętrzynie, wymianę nawierzchni parkingów,…

Przetarg TI/1-24/20 z dnia 11.03.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 60A w Kętrzynie; remont klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 4 w Reszlu. Przetarg TI/1-24/20 z dnia 11.03.2020 r.