Przetarg nieograniczony TI/1-23/18 z dnia 28.03.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. /089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na: docieplenie ściany zewnętrznej od strony wejść do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Królowej Bony 3 w Kętrzynie; mycie ścian zewnętrznych od strony wejść do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Różanej 5 w Kętrzynie,…

Przetarg nieograniczony TI/1-99/17 z dnia 27.09.2017 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23 tel./089/ 751 74 50, fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż opraw oświetleniowych energooszczędnych wraz z uruchomieniem instalacji oświetleniowej na klatkach schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ilości ok. 1 500 szt. Przetarg TI/1-99/17 z dnia 27.09.2017 r.