Przetarg – wymiana nawierzchni chodników, opasek odwadniających oraz parkingów i podestów wejściowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchni chodników, opasek odwadniających oraz parkingów i podestów wejściowych przy budynkach mieszkalnych w zasobach SM „Pionier” w Kętrzynie. Przetarg TI/26/21 z dnia 24.02.2021r. (plik PDF)

Przetarg TI/1-126/20 z dnia 03.12.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie metodą natryskową /części wspólne i piwnice lokatorskie/ pianką poliuretanową zamkniętokomórkową o współczynniku przewodności  ≤ 0,024W/M*K stropu piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 5 w Kętrzynie Przetarg TI/1-126/20 z dnia 03.12.2020 r. (plik…

Przetarg TI/1-65/20 z dnia 01.07.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: remont murków oporowych przy wjazdach do garaży w budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 29B oraz ul. Daszyńskiego 29C w Kętrzynie; izolację  ścian fundamentowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Górnej 4, ul. Królowej Jadwigi…

Przetarg TI/1-59/20 z dnia 17.06.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: remont murków oporowych przy wjazdach do garaży w budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 29B oraz ul. Daszyńskiego 29C w Kętrzynie; izolację  ścian fundamentowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Górnej 4, ul. Królowej Jadwigi…

Przetarg TI/1-58/20 z dnia 16.06.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego /przegląd roczny/ obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie – branża sanitarna, gazowa i kominiarska; wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego /przegląd roczny/ obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie –…

Przetarg TI/1-45/20 z dnia 20.05.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na remont murków oporowych przy wjazdach do garaży w budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 29B oraz przy ul. Daszyńskiego 29C w Kętrzynie. Przetarg TI/1-45/20 z dnia 20.05.2020 r. (plik PDF)