Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe, selektywne zbieranie wytwarzanych przez Państwa odpadów komunalnych. Znalezione obrazy dla zapytania segregacja śmieci

Przypominamy, że odpady posegregowane niezgodnie z obowiązującymi zasadami selektywnej zbiórki będą traktowane jako odpady zmieszane, co może spowodować naliczenie przez właściwe organy samorządowe dodatkowej opłaty obciążającej każdego mieszkańca.

Jak segregować odpady?
POJEMNIKI NA TWORZYWA SZTUCZNE
Wrzucamy: zgniecione i puste butelki po napojach, puste opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, kanistry plastikowe, torby foliowe, folię, opakowania po żywności (kubki po jogurtach)

Nie wrzucamy: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, butelek i pojemników z zawartością, tworzy piankowych i styropianu, sprzętu AGD i RTV

POJEMNIKI NA PAPIER

Wrzucamy: gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, ulotki reklamowe, książki, zeszyty, pudełka kartonowe i tekturowe, puste kartony po mleku i napojach

Nie wrzucamy: tapet, worków po cemencie, pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych

POJEMNIKI NA SZKŁO KOLOROWE I BIAŁE

Wrzucamy: czyste butelki szklane, opakowania po napojach i żywności, słoiki, inne opakowania szklane

Nie wrzucamy: szyb samochodowych, szkła zbrojonego, termometrów, opakowań po lekach, żarówek, świetlówek, luster, ceramiki, ekranów i lamp telelwizyjnych

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Wrzucamy: odpady żywności, odpady z trawników i ogrodów

Nie wrzucamy: odpadów z żywnością w opakowaniach (zawsze żywność wyjmujemy z opakowania)

POZOSTAŁE ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

Wrzucamy: odpady budowlane w ilości do 0,01 m3, złom, odpady metalowe (puszki po konserwach, puszki aluminiowe), tekstylia, odpady higieniczne

Nie wrzucamy: gorącego popiołu, baterii, sprzętu AGD i RTV

POPIÓŁ

Wrzucamy: popiół w sezonie grzewczym

Nie wrzucamy: gorącego popiołu