Strona główna

Czad – cichy zabójca !

Czad – cichy zabójca !

Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi...
Gala Jubileuszowa

Gala Jubileuszowa

Za nami Gala Jubileuszowa "Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie, podczas której podsumowaliśmy obchody 60-lecia Spółdzielni oraz wyróżniliśmy osoby, które swoją...
Spotkaliśmy się ze spółdzielcami i mieszkańcami Reszla

Spotkaliśmy się ze spółdzielcami i mieszkańcami Reszla

Piknik w Reszlu zakończył serię rodzinnych spotkań z mieszkańcami spółdzielczych osiedli. Wydarzania zorganizowaliśmy w ramach tegorocznego jubileuszu 60-lecia naszej spółdzielni.
Za nami Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Za nami Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Z tegorocznymi Dniami Kętrzyna zbiegły się obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. W organizację i udział w święcie miasta włączyła się w...
Spółdzielczy Piknik Rodzinny w Korszach

Spółdzielczy Piknik Rodzinny w Korszach

28 czerwca w Korszach odbył się pierwszy z serii "Spółdzielczych Pikników Rodzinnych" organizowanych w ramach jubileuszu 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier"...
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku

Informacja do członków Spółdzielni oraz innych osób, których danymi osobowymi administruje Spółdzielnia Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.
1 2 3 4

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie zwana dalej „Administratorem”.

2. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie. Administrator nie ustanowił Inspektora ochrony danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb związanych z wywiązaniem się właściciela lokalu z obowiązków ustawowych związanych z utrzymaniem lokalu i nieruchomości wspólnej, zarządzaniem nieruchomością wspólną, w tym także obsługi reklamacyjnej, gwarancyjnej oraz windykacyjnej na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja obowiązków ustawowych, a także prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

5. Dane osobowe udzielone niniejszym oświadczeniem będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Podmioty dostarczające korespondencję,
c. Podmioty administrujące nieruchomościami,
d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
e. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
f. Podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

11. Podanie danych jest dobrowolne. W braku podania danych osobowych, obsługa nieruchomości będzie wykonywana wyłącznie w zakresie ustawowych obowiązków właściciela związanych z utrzymaniem lokalu w oparciu o dane z powszechnie dostępnych systemów informacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 89 751 74 50 lub pod adresem e-mail: sekretariat@smpionier.pl.