Rada Nadzorcza


Skład Rady Nadzorczej 
kadencja 2017 – 2020


– Sławomir Piskorz
– Przewodniczący Rady Nadzorczej

– Tomasz Lenkowski – Zastępca Przewodniczącego

– Ewa Dziekońska-Piłat – Sekretarz

– Stanisław Krawczyk

– Lech Lisowski

– Lucyna Michalczyk

– Henryk Skórka

– Tadeusz Ścibek

– Piotr Zalewski