Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony TI/1-183/ z dnia 30.10.2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę rynien i rur spustowych w budynkach mieszkalnych położonych w Kętrzynie przy ul. Różanej 5,  ul. Daszyńskiego 23A oraz ul. Obr. Westerplatte 28, wymianę części pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Władysława Łokietka 25A w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-183/19 z dnia 30.10.2019 r. (plik PDF)

 

Przetarg nieograniczony TI/1-146/19 z dnia 11.09.2019 r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 6 w Reszlu, remont elewacji budynku usługowego przy ul. Słowiańskiej 4 w Reszlu, docieplenie części stropu poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 12 w Reszlu.

Przetarg TI/1-146/19 z dnia 11.09.2019 r. (plik PDF)

Przetarg nieograniczony TI/1-117/19 z dnia 14.08.2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. DOCIEPLENIE ŚCIANY OD STRONY WEJŚCIA DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 11B W KĘTRZYNIE
  2. REMONT KOMINÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 10 W RESZLU
  3. MALOWANIE ELEWACJI, REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWYM PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 11A W KĘTRZYNIE

Przetarg nieograniczony TI/1-117/19 z dnia 14.08.2019 r. (plik PDF)

Przetarg nieograniczony TI/1-75/19 z dnia 15.05.2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA /PRZEGLĄD PIĘCIOLĘTNI/ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE – BRANŻA SANITARNA, GAZOWA i KOMINIARSKA.

Przetarg TI/1-75/19 z dnia 15.05.2019 r. (plik pdf)

Przetarg nieograniczony TI/1-72/19 z dnia 08.05.2019 r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie nawierzchni chodników, parkingów i opasek odwadniających na terenie SM “Pionier”;
  • wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków mieszkalnych przy ul. Westerplatte 20 i 28 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-72/19 z dnia 08.05.2019 r. (plik PDF)

Przetarg nieograniczony TI/1-64/19 z dnia 24.04.2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA / PRZEGLĄD PIĘCIOLĘTNI/ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE – BRANŻA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA
  2. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA / PRZEGLĄD PIĘCIOLĘTNI/ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE – BRANŻA SANITARNA I GAZOWA
  3. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA / PRZEGLĄD PIECIOLĘTNI/ WRAZ Z CZYSZCZENIEM PRZEWODÓW KOMINOWYCH SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE – BRANŻA KOMINIARSKA
  4. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW / PRZEGLĄD PIECIOLĘTNI/ BUDOWLANYCH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Przetarg TI/1-64/19 z dnia 24.04.2019 r. (plik PDF)