wynajemSpółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie informuje, że posiada wolne lokale użytkowe z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową lub usługową o pow. użytkowej:

  • 20,00 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
  • 69,30 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
  • 179,90 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
  • 121,20 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
  • 79,51 m.kw. położony przy ul. Mazurskiej 7 w Kętrzynie;
  • 261,58 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 23 w Kętrzynie;
  • 83,30 m. kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 23 w Kętrzynie;
  • 21,20 m. kw. położony przy ul. Władysława Łokietka 29 w Kętrzynie;
  • 17,06 m. kw. położony przy ul. Uroczej 7 w Kętrzynie;
  • 6,80 m.kw. położony przy ul. Różanej 6A w Kętrzynie.

Oferty na najem wybranego lokalu (z podaniem ceny za 1 m.kw.) należy składać w pokoju nr 12 lub w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji  z oferentami, których ceny (oferty) są równe lub zbliżone.
Bliższe informacje w Administracji os. Piastowskie (tel: 89/752-66-73), os. Sikorskiego  (tel:89/751-46-68) lub w biurze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie (tel. 89/751 74 56).