Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 22 w Kętrzynie, remont dachu budynku usługowego przy ul. Różanej 6A w Kętrzynie,
  • remont dachu i elewacji budynku po byłej hydroforni przy ul. Sikorskiego 52 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-40/20 z dnia 06.05.2020 r. (plik PDF)