Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 6 w Kętrzynie, wymianę kolan i rewizji w rurach spustowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8 w Kętrzynie;
  • wymianę pokrycia dachu wraz z modernizacją kominów budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29 w Kętrzynie, wymianę rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego przy ul. Kołobrzeskiej 3 w Kętrzynie;
  • wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich budynku mieszkalnego przy ul. Różanej 9A w Kętrzynie, modernizację kominów budynku mieszkalnego przy ul. Uroczej 6 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-10/20 z dnia 29.01.2020 r. (Plik PDF)