W związku z przygotowaniem Planu Remontów na 2020 rok, informujemy o możliwości składania propozycji prac remontowych na Państwa osiedlach. Pisemne wnioski prosimy składać w administracjach osiedli w terminie do 18 października 2019 r. Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem technicznych, prawnych oraz finansowych możliwości ich realizacji i staną się podstawą do opracowania Planu Remontów na 2020 rok.

Zastępca Prezesa
Dariusz Powroźnik