Informujemy, ze Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie dokonała wyboru firmy audytorskiej:

POL – TAX 2 sp. z o.o.

ul. Bora Komorowskiego 56c lok. 91

03-982 Warszawa

do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 i 2019.